HVG Woonpartners hecht veel waarde aan uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, formulieren invult op onze website of anderszins met ons communiceert. Deze persoonlijke informatie kan onder meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere contactgegevens bevatten.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om:

  • Uw vragen te beantwoorden en u de gevraagde informatie te verstrekken.
  • U op de hoogte te houden van onze projecten, nieuwsbrieven en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
  • Uitvoering te geven aan eventuele overeenkomsten die u met ons hebt gesloten.
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons bedrijf te beschermen tegen misbruik.

Wij delen geen persoonlijke informatie
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen, verkopen, verhuren of anderszins verspreiden aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw voorafgaande toestemming.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten
U heeft het recht om te vragen om toegang tot, rectificatie van, of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of uw toestemming voor de verwerking ervan intrekken. Voor verzoeken met betrekking tot uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht zijn zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Contact opnemen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

HVG Woonpartners
Looskade 15
6041 LE  Roermond
0475 – 79 40 10
info@hvgwoonpartners.nl

© 2022 – HVG Woonpartners. All rights reserved.